Embodied learning

Hoe we ons lichaam vergaten…

De afgelopen jaren werkte ik aan de Universiteit van Amsterdam en het viel me op hoe studenten en docenten zich altijd bevonden op het gebied van de rede. Dit lijkt in eerste instantie logisch, immers de wetenschap is het domein van het cognitieve.

Toch vroeg ik me steeds meer af of er in deze wereld van pratende hoofden, nog ruimte was voor het lichaam en de emotie. Ik besloot om manieren te ontwikkelen die het lichaam weer een plek gaven in de wetenschap. Theater was hiervoor mijn middel. Ik gaf workshops over het belang van het lichaam tijdens een wetenschappelijk presentatie, onderzocht wat het met studenten deed wanneer ze de veilige setting van het lokaal verruilden voor een theatervloer en deed experimenten waarin het lichaam werd ingezet om kennis te reproduceren.

Met deze informatie ontwikkelde ik de interdisciplinaire module Staging Science. Staging Science  is een goed voorbeeld van een combinatie tussen body en mind. Het vak is een kruisbestuiving tussen wetenschapsfilosofie en theater waarbij de student middels theater anders of meer leert over het werk van bekende wetenschapsfilosofen, maar tegelijkertijd ook meer leert over zichzelf in maatschappelijke, lichamelijke en creatieve zin.

Staging Science  is gebaseerd op de theorieën over ‘embodied learning’: “the notion of embodied learning implies that the body is a site of learning for cognitive, moral and emotional forms of ‘knowledge’. It combines bodily experience with cognitive reflection drawing on the tools of theatre and performance practices.” In deze cursus wordt gezocht naar een manier om de ‘cognitieve’ kennisoverdracht te koppelen aan een getheatraliseerde ervaring om zo een duurzame en authentieke vorm van kennisverwerving te organiseren.

Op dit moment bied ik Staging Science ook aan aan andere onderwijsinstellingen, waaronder de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Rotterdam University College.

Staging Science kan tevens als korte workshop aangeboden worden

Heb je als onderwijsinstelling interesse in Staging Science, neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Reacties op het vak Staging Science:

Student: “In plaats van de filosofische werken in het academische debat te duiden, worden ze vruchtbaar betrokken in een filosofische én theatrale reflectie op het eigen leven. Door het eigen lichaam en de subjectieve ervaring erbij te betrekken, maken de docenten het persoonlijke wetenschappelijk en daarmee de wetenschap persoonlijk. Dat is het bijzondere aan Staging Science.”

Student: “In de academische wereld lijkt men niet meer te weten dat je ook met het lichaam kan leren. Die handrem gaat er bij Staging Science vanaf. Het gaat om het vinden van die sweet spots waar lichaam en geest elkaar raken; om het beseffen en voelen hoe je een geheel bent.”